7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2019 2018Alihankinta -2 668 -2 670
Toimistohallintoon liittyvät kulut -3 620 -2 260
Matkakulut -3 604 -3 856
Saamisten arvonalentumistappiot -576 -1 025
Agenttipalkkiot -658 -624
Vuokrakulut -235 -1 071
Ostetut ammatilliset palvelut -2 284 -2 614
Markkinointikulut -442 -165
Muut kulut -1 152 -660
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -15 238 -14 944Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 576 tuhatta euroa (386) sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 0 tuhatta euroa (639).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastus, Suomi -142 -154
Tilintarkastus, muut maat -49 -33
Muut palvelut -31 -27
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -223 -214