10. Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet 2019
1 000 €
Maa-alueet *) Rakennukset Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 045 5 416 12 200
Hankintameno 31.12. 739 6 045 5 416 12 200

Kertyneet poistot 1.1.
-5 787 -5 318 -11 105
Tilikauden poisto -739 -259 -95 -353
Kertyneet poistot 31.12. -739 -6 045 -5 413 -11 458

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

3 3


Aineelliset hyödykkeet 2018
1 000 €
Maa-alueet *) Rakennukset Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 045 5 416 12 200
Hankintameno 31.12. 739 6 045 5 416 12 200

Kertyneet poistot 1.1.
-5 676 -5 229 -10 905
Tilikauden poisto
-111 -89 -200
Kertyneet poistot 31.12.
-5 787 -5 318 -11 105

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 739 259 98 1 095