19. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2019 2018Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset
4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Yhteensä 45 336 49 736Muut vastuusitoumukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 100 76
Yhteensä 100 76Omat vastuut yhteensä 45 436 49 812