17. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2019 2018Myyntisaamiset yhteensä 15 220 11 609
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 3 049 1 434
Projekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 3 049 1 434Lyhytaikaiset muut siirtosaamiset 2 926 2 141
Lyhytaikaiset muut saamiset 124 1 389
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21 320 16 573Suuri osa myyntisaamisista on yhdeltä merkittävältä asiakkaalta, jotka esitetty liitetiedossa 1 sekä luottoriskikappaleessa liitetiedossa 23. Tilikaudella kirjatut arvonalentumistappiot myyntisaamisista sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista on esitetty liitetiedossa 7.


Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 24.


1 000 € 2019 2018Lyhytaikaisten muiden siirtosaamisten olennaiset erät:
Arvonlisäverosaamiset 37 96
Palveluverosaamiset Intiassa (Service Tax) 1 160 934
Ennakkomaksut 479 261
Muut siirtosaamiset 1 249 851
Siirtosaamiset yhteensä 2 926 2 141