14. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset verot 2019

1 000 € 1.1.2019 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2019


Laskennalliset verosaamiset

Intian tytäryhtiön verohelpotukset 566 -3
563

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjauksetYhteensä 566 -3
563


Laskennalliset verot 2018
1 000 € 1.1.2018 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2018


Laskennalliset verosaamiset

Intian tytäryhtiön verohelpotukset 589 -23
566

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjauksetYhteensä 589 -23
566
Erät, joista ei ole kirjattu laskennallista veroa
1 000 €

2019 2018


Vähennyskelpoiset väliaikaiset erot joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista


Tecnotree Oyj:n verotuksessa vähentämättä jätetyt tuotekehitysmenot * 71 282 71 282
*) Tecnotree Oyj on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja, jotka emoyhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa.


Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset erot 4 853 2 418
Vahvistetut ja vahvistettavat tappiot Brasiliassa
197
Erät, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia, yhteensä 76 135 73 897


Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovarat, joista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa koska voitonjako ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa
86