4. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2019 2018Ostot tilikauden aikana -641 -1 078
Varastojen muutos 303 -335
Aineet, tavarat, tarvikkeet -338 -1 413
Ulkopuoliset palvelut -1 710 -853
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 048 -2 266