Osakkeenomistajat

Tecnotreellä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Tecnotreen osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on TEM1V. Yhtiön osakkeista 99,98 prosenttia on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin.

Tecnotreellä oli 31.12.2019 yhteensä 4 802 arvo-osuusjärjestelmään merkittyä osakkeen omistajaa.

Kymmenen suurimman osakkkenomistajan hallussa on yhteensä 79,46 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Tecnotreen osakkeista oli 31.12.2019 ulkomaisessa omistuksessa 64,76 prosenttia.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamien Tecnotreen osakkeiden yhteismäärä 31.12.2019 oli 74 197 303 kappaletta, joka sisältää henkilöiden omat, lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Näiden osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä oli 29,96 prosenttia. Tecnotreen johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja) ja lähipiiri omisti 31.12.2019 yhtiön osakkeita 43 236 kappaletta.

 Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2019


Osakkeita, kpl %
Yritykset 20 919 576 8,45%
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11 747 448 4,74%
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 350 0,00%
Kotitaloudet yhteensä 54 561 358 22,03%
Ulkomaiset omistajat ja hallintarekisterissä 160 356 096 64,76%
Yhteensä 247 590 828 99,98%
Yhteistilillä 37 600 0,02%
Liikkeeseen laskettu määrä 247 628 428 100,00%

  Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2019

Yhtiön 10 suurinta omistajaa Osakkeita, kpl % osakkeista ja äänistä
Fitzroy Investments Limited 74 000 000 29,88%
Euroclear Bank Sa/Nv 51 000 000 20,60%
Viking Acquisitions Corp. 29 353 295 11,85%
Hammaren & Co Oy Ab 8 803 480 3,56%
Nieminen Jorma Juhani 6 993 000 2,82%
The Orange Company Oy 6 000 000 2,42%
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 887 446 2,38%
Wilenius Markku Johannes 5 741 373 2,32%
Kaleva Mutual Insurance Company 5 500 000 2,22%
Saarelainen Mika Pekka 3 496 928 1,41%
Yhteensä 247 628 428 79,46%

Omistusmääräjakauma 31.12.2019

Osakkeita, kpl Omistuksia % Osakemäärä, kpl %
1–500 1 868 38,9% 401 833 0,16%
501–1 000 722 15,0% 595 900 0,24%
1 001–5 000 1 323 27,6% 3 440 181 1,39%
5 001–10 000 370 7,7% 2 928 436 1,18%
10 001–50 000 374 7,8% 8 527 801 3,44%
50 001–100 000 65 1,4% 4 874 162 1,97%
100 001–500 000 51 1,1% 9 766 734 3,94%
> 500 000 29 0,6% 217 055 781 87,65%
Joint account

37 600 0,02%
Total 4 802 100,0% 247 628 428 100,00%