22. Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2019 2018Pitkäaikaiset korottomat velat

Pitkäaikaiset velat muille - tavalliset saneerausvelat
1 109
Pitkäaikaiset velat päävelkojalle - tavalliset saneerausvelat 3 454 3 725
Käyttöoikeus vuokrasopimukset 1 521
Verovaraukset 1 840
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 687 511
Pitkäaikaiset velat muille 35
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä 7 537 5 345Lyhytaikaiset ostovelat, varaukset ja muut velat

Ostovelat 1 649 2 068
Siirtovelat 5 895 6 044
Muut velat 1 903 1 463
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 716
Tuloverovelat 749 2 609
Ostovelat, varaukset ja muut velat yhteensä 10 912 12 184Siirtovelkoihin sisältyvät erät
Jaksotetut henkilöstökulut 2 292 1 523
Jaksotetut agenttipalkkiot 667 301
Lähdeverovaraus 1 198 980
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 640 1 683
Muut siirtovelat * 1 099 1 548
Siirtovelat yhteensä 5 895 6 035* Muut siirtovelat sisältävät muita kulujaksotuksia.


Saneerausvelkojen erittely on esitetty liitetiedossa 28.