Osake ja kurssikehitys

Joulukuun 2019 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 3,6 miljoonaa euroa (-6,5) ja osakepääoma 1,3 miljoonaa euroa (1,3). Osakkeiden lukumäärä oli 247 628 428 (175 183 468) kappaletta. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita. Oma pääoma osaketta kohden oli 0,01 euroa (-0,04).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana Helsingin Pörssissä yhteensä 18 270 834 kappaletta (2 093 701 euroa), edustaen 7,3 % osakkeiden kokonaismäärästä.

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,24 euroa ja alin 0,05 euroa. Keskikurssi oli 0,09 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2019 oli 0,17 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 42,1 miljoonaa euroa.