Liikevaihto ja myynti

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 47,0 miljoonaa euroa (41,9) eli 12,2 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Tavara- ja palvelutoimituksien liikevaihto kasvoi 5,2 miljoonaa euroa ja ylläpitotoimitusten liikevaihto laski 0,1 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevaihtoon sisältyivät 0,2 miljoonan euron suuruiset negatiiviset (-0,1 miljoonan) kurssierot, jotka johtuivat lähinnä dollarin heikentymisestä euroon nähden. 

Tilauskanta tilikauden lopussa oli 25,5 (21,1) miljoonaa euroa

Liikevaihtoa ja myyntiä on kuvattu myös kohdassa ”Maantieteelliset alueet”.

LIIKEVAIHDON ERITTELY 2019 2018 2019 2018
Me Me % %
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IFRS 15) 29,2 29,3 62% 69,9
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IFRS 15) 17,9 12,7 38% 30,3
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -0,2 -0,1 0% -0,2
YHTEENSÄ 47,0 41,9 100% 100,0


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 2019 2018 2019 2018
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 14,9 16,3 32% 39,0
MEA & APAC 32,1 25,6 68% 61,0
YHTEENSÄ 47,0 41,9 100% 100,0


KONSERNIN TILAUSKANTA 2019 2018 2019 2018
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 5,6 4,8 22% 22,7
MEA & APAC 19,9 16,3 78% 77,3
YHTEENSÄ 25,5 21,1 100% 100,0