14. Lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2019 2018Ulkoiset myyntisaamiset 6 494 6 614
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 1 850 1 149
Projekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 8 344 7 763Lyhytaikaiset siirtosaamiset 381 746
Lyhytaikaiset muut saamiset 522 391
Lyhytaikaiset ulkoiset saamiset yhteensä 9 247 8 899Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä:
Konsernimyyntisaamiset 13 216 5 259
Muut konsernisiirtosaamiset 839 1 058
Konsernin sisäiset saamiset yhteensä 14 055 6 317Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23 302 15 216


Siirtosaamisten olennaiset erät
Arvonlisäverosaamiset
96
Ennakkomaksut toimittajille 379 310
Muut siirtosaamiset 2 339
Yhteensä 381 746