20. Yrityssaneeraus

Espoon käräjäoikeus vahvisti 15.11.2016 selvittäjä Jari Salmisen laatiman Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi.

Yhtiö on noudattanut saneerausohjelman määräyksiä ja on maksanut velkojille maksuohjelman mukaiset suoritukset.

Yhtiön maksuohjelmassa huomioitujen saneerausvelkojen kokonaismäärä oli noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä saneerausvelkoja oli kokonaisuudessaan 36,7 miljoonaa euroa ja ne leikattiin kokonaan. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen pääoma oli noin 13,2 miljoonaa euroa ja siitä leikattiin 50 prosenttia. Vakuusvelkaa oli yhteensä noin 23,8 miljoonaa euroa, josta yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa on yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

31.12.2019 vakuusvelkaa oli jäljellä 13,7 miljoonaa euroa ja etuoikeudettomia tavallisia saneerausvelkoja 4,8 miljoonaa euroa. Maksuohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 30.6.2025.

Saneerausohjelma sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta, mikäli maksuohjelman aikana Tecnotreen Oyj:n operatiivinen kassavirta toteutuu ennustettua parempana. Lisäjako-osuuttaei ole tullut maksettavaksi. Saneerausohjelman mukaisesti Tecnotree on myynyt toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön ja kauppahinta on suoritettu vakuudenhaltija Viking Acquisition Corp:lle. Valvoja seuraa maksuohjelman kulkua ja raportoi siitä velkojille.

Saneerausvelat vakuuslajeittain

1 000 € 2019 2018Saneerausvelat

Tavalliset saneerausvelat, korottomat 1 109 1 552
Tavalliset saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 3 725 3 997
Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 7 242 9 654
Yrityskiinnitysvelat päävelkojalta, korolliset 6 487 6 952
Saneerausvelat yhteensä 18 563 22 156


Saneerausvelat jaettuna pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin

1 000 € 2019 2018Lyhytaikaiset korolliset saneerausvelat 465 4 465
Lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat 1 380 716
Pitkäaikaiset korolliset saneerausvelat 13 264 12 142
Pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat 3 454 4 834
Saneerausvelat yhteensä 18 563 22 156