4. Henkilöstökulut

1 000 €

2019 2018

Palkat ja palkkiot

-6 953 -7 115
Eläkekulut

-550 -668
Muut henkilösivukulut

-338 -229
Henkilöstökulut yhteensä

-7 840 -8 012


Henkilöstö keskimäärin tilikaudella

2019 2018

Johto ja hallinto

10 12
Muu henkilökunta

30 51
Henkilöstö keskimäärin yhteensä

40 63


Johdon palkat, palkkiot, luontoisedut ja eläkkeet1 000 € Palkat, palkkiot luontoisedut 2019 Laki-
sääteiset eläkekulut 2019
Palkat, palkkiot luontoisedut 2018 Laki-
sääteiset eläkekulut 2018

Padma Ravichander, toimitusjohtaja 18.4.2016 alkaen -431
-465

Hallituksen jäsenet:
Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja 24.9.2018- -55


Jyoti Desai, hallituksen varapuheenjohtaja 24.9.2018- -38


Conrad Neil Phoenix 24.9.2018 - -28


Kaj Hagros 15.5.2020- -19 -5

Anders Fernander 5.9.2020 - -9


Priyesh Ranjan 24.9.2018 - 1.7.2020 -16


Harri Koponen 2008 - 15.5.2020 -23 -6 -116 -29
Christer Sumelius 2001 - 15.5.2020 -13
-65
Pentti Heikkinen 2009 - 15.5.2020 -13 -3 -74 -29
Yhteensä -646 -14 -719 -58

Hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimus, joka on tehty Suomen lakien mukaisesti. Toimitusjohtaja on itse velvollinen huolehtimaan veroistaan ja muista pakolllisista maksuista.