9. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2019 2018Rahoitustuotot
Rahoitustuotot lainoista ja muista saamisista 287 349
Muut rahoitustuotot 4 30
Kurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista ja –veloista. 162 456
Rahoitustuotot yhteensä 453 834Rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -363 -546
Argentiinan hyperinflaatio -48 -143
Muut rahoituskulut -224 -817
Kurssitappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista ja –veloista -2 439 -173
Rahoituskulut yhteensä -3 074 -1 679Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 621 -845