9. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2019


1 000 €
Aineettomat
oikeudet
YhteensäHankintameno 1.1. 6 146 6 146
Hankintameno 31.12. 6 146 6 146


Kertyneet poistot 1.1. -5 953 -5 953
Tilikauden poisto -164 -164
Kertyneet poistot 31.12. -6 116 -6 116Kirjanpitoarvo 31.12.2019 30 30


Aineettomat hyödykkeet 2018

1 000 €
Aineettomat
oikeudet
YhteensäHankintameno 1.1. 6 146 6 146
Hankintameno 31.12. 6 146 6 146


Kertyneet poistot 1.1. -5 914 -5 914
Tilikauden poisto -39 -39
Kertyneet poistot 31.12. -5 953 -5 953Kirjanpitoarvo 31.12.2018 194 194