2. Liikevaihto

1 000 € 2019 2018Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IFRS 15) 29 238 29 304
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IFRS 15) 17 909 12 775
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -156 -183
Liikevaihto yhteensä 46 991 41 896Tilauskanta yhteensä 25 497 21 093


Tilauskanta sisälsi 7,4 miljoonaa euroa ylläpitopalvelusopimuksia ja 18,1 miljoonaa euroa tavara- ja palvelusopimuksia.