Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liikevaihto 1, 2 46 991 41 896

Liiketoiminnan muut tuotot 3
1 647 86

Materiaalit ja palvelut 4
-2 048 -2 266
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5
-15 961 -18 911
Poistot 6
-1 018 -586
Liiketoiminnan muut kulut 7
-15 238 -14 944
Liiketulos

14 373 5 274

Rahoitustuotot 9
453 834
Rahoituskulut 9
-3 074 -1 679
Tulos ennen veroja

11 752 4 429

Tuloverot 10
-4 047 -4 944
Tilikauden tulos

7 705 -514

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

7 705 -536
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

-10 22

Tulos per osake, euroa 11
0,03 0,00

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Tilikauden tulos

7 705 -514

Muut laajan tuloksen erätErät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi:

-10
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 20
3 -10
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi

-777 3
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 23
255 -747
Tilikauden muut laajan tuloksen erät

-527 -753


Tilikauden laaja tulos yhteensä

7 177 -1 267

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:Emoyhtiön osakkeenomistajille

7 187 -1 289
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

-10 22