7. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2019 2018Rahoitustuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
1
Rahoitustuotot muilta 22 314
Muut rahoitustuotot konserniyrityksissä 31 764
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 54 1 079Rahoituskulut
Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus
-31
Korkokulut saman konsernin yrityksille
-58
Korkokulut muille -293 -446
Rahoituskulut muille -134 -728
Rahoituskulut saman konsernin yrityksille -36 -421
Korko- ja rahoituskulut yhteensä -464 -1 683Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -410 -604Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy:
Valuuttakurssivoittoja 47 343
Valuuttakurssitappioita -183 -446
Valuttakurssivoitot ja -tappiot yhteensä -136 -103