2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2019 2018Vuokratuotot 26 84
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 415
Liiketoiminnan muut tuotot 202
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 1 643 84