Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallat- tomien omis- tajien osuus Oma pääoma yhteensä
Osake- pää- oma Yli- kurssi- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muunto- erot Voitto- varat YhteensäOma pääoma 1.1.2019 1 346 847 2 090 2 009 -10 442 -2 563 -6 713 211 -6 502


Tilikauden tulos
7 715 7 715 -5 7 709
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen-521 -54 -575
-575
Tilikauden laaja tulos yhteensä-521 7 660 7 139 -5 7 134


Osakeanti

2 909


2 909
2 909
Osakeantikulujen kirjaus
-139 -139
-139
Argentiinan Hyperinflaatio
52 52
52
Muut muutokset


7
177 184 -5 178
Oma pääoma yhteensä 31.12.2019 1 346 847 4 999 2 016 -10 963 5 187 3 432 200 3 633


Lisätietoja on esitetty liitteessä 19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.
1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallat- tomien omis- tajien osuus Oma pääoma yhteensä
Osake- pää- oma Yli- kurssi- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muunto- erot Voitto- varat YhteensäOma pääoma 1.1.2018 1 346 847
2 020 -9 695 -804 -6 286 197 -6 089
IFRS 15 oikaisu 1.1.2018
-1 052 -1 052
-1 052
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018 1 346 847
2 020 -9 695 -1 856 -7 338 197 -7 141


Tilikauden tulos
-536 -536 22 -514
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen-747 -6 -753
-753
Tilikauden laaja tulos yhteensä-747 -543 -1 289 22 -1 267


Osakeanti

2 090


2 090
2 090
Osakeantikulujen kirjaus
-143 -143
-143
Argentiinan Hyperinflaatio
180 180
180
Muut muutokset


-12
-202 -213 -8 -221
Oma pääoma yhteensä 31.12.2018 1 346 847 2 090 2 009 -10 442 -2 563 -6 713 211 -6 502