6. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2019 208Alihankinta -1 560 -1 407
Toimistohallintoon liittyvät kulut -2 455 -1 841
Matkakulut -1 018 -752
Agenttipalkkiot -658 -624
Saamisten arvonalentumiset -576 -756
Vuokrakulut -331 -331
Ostetut ammatilliset palvelut -961 -1 761
Markkinointikulut -435 -158
Konsernin sisäiset liiketoiminnan muut kulut -10 170 -12 574
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -18 164 -20 204Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 576 tuhatta euroa (116) sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 0 tuhatta euroa (639).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot -142 -154
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -142 -161