21. Korolliset velat

1 000 € 2019 2018Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset 191 338
Lainat päävelkojalta, pitkäaikaiset, korolliset 13 264 12 142
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 13 455 12 480Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset 74 72
Lainat päävelkojalta, lyhytaikaiset, korolliset 465 4 465
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 539 4 536Korolliset velat yhteensä 13 994 17 016


Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yhden vuoden kuluessa 148 150
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, 1-5 vuoden kuluessa 296 395
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yli 5 vuoden kuluessa

Yhteensä 444 545
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -179 -135
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 265 410Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yhden vuoden kuluessa 74 72
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, 1-5 vuoden kuluessa 191 338
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yli 5 vuoden kuluessa

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo, yhteensä 265 410Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 13,3 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (12,1) sekä 0,5 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (4,5) velkaa päävelkojalle.


Saneerausvelkojen erittely on esitetty liitetiedossa 28.