Emoyhtiön oma pääoma

Tecnotreen puolivuotiskatsauksen 2015 valmistuttua todettiin, että emoyhtiö Tecnotree Oyj:n oma pääoma oli negatiivinen. Yhtiön hallitus totesi oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Emoyhtiön oma pääoma oli 1,2 miljoonaa euroa 31.12.2019 (31.12.2018: 7,7 miljoonaa euroa negatiivinen).