13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2019

1 000 € Maa- ja vesialueet *) Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 623 19 796 27 157
Kurssierot

204 204
Lisäykset

27 27
Vähennykset

-260 -260
Hankintameno 31.12. 739 6 623 19 767 27 128

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 364 -19 266 -25 630
Kurssierot

129 129
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennuksetTilikauden poistot -739 -259 -461 -1 458
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -739 -6 623 -19 598 -26 959

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

169 169


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2018
1 000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 623 19 960 27 321
Kurssierot

-192 -192
Lisäykset

77 77
Vähennykset

-49 -49
Hankintameno 31.12. 739 6 623 19 796 27 157

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 253 -19 007 -25 260
Kurssierot

129 129
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennuksetTilikauden poistot
-111 -388 -499
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-6 364 -19 266 -25 630

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 739 259 530 1 527