27. Lähipiiritapahtumat

Tecnotreen lähipiiriin kuuluvat emoyhtiön tytäryhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja määräysvaltayhteisöt. Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan Suomen arvopaperimarkkinalaissa yhteisöä, jossa osakkeenomistajalla, jäsenellä tai muulla henkilöllä on em. laissa tarkoitettu määräysvalta. Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.


1 000 € 2019 2018

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet -1 243 -965
Johdon työsuhde-etuudet yhteensä -1 243 -965

Palkat ja palkkiot
Padma Ravichander, toimitusjohtaja

-431 -465Hallituksen jäsenet:
Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja 24.9.2018-

-55
Jyoti Desai, hallituksen varapuheenjohtaja 24.9.2018-

-38
Conrad Neil Phoenix 24.9.2018 -

-28
Kaj Hagros 15.5.2020-

-19
Anders Fornander 5.9.2019 -

-9
Priyesh Ranjan 24.9.2018 - 1.7.2019

-16
Harri Koponen 2008 - 15.5.2019

-23 -116
Christer Sumelius 2001 - 15.5.2019

-13 -65
Pentti Heikkinen 2009 - 15.5.2019

-13 -74


Toimitusjohtajan ja hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Lakisääteiset eläkekulut toimitusjohtajan osalta oli 0 (0) tuhatta euroa sekä hallituksen jäsenten osalta yhteensä 14 tuhatta euroa (63). Eläkekulut on esitetty henkilöittäin emoyhtiön liitetiedossa 4. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla tai muilla johdon tai hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 36 kuukautta, jos yhtiö irtisanoo hänet, ja 6 kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 36 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajansopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa.


Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet 31.12.2019
Yhtiön nimi Yhtiön toiminnan luonne Kotimaa Konsernin omistus-
osuus -%
Konsernin
osuus ääni-vallasta -%

Tecnotree Oyj Operatiivinen emoyhtiö Suomi

Tecnotree Services Oy Lepäävä yhtiö Suomi 100 100
Tecnotree Convergence (Middle East) FZ-LLC Myyntiyhtiö Yhdistyneet
Arabiemiirikunnat
100 100
Tecnotree Ltd Lepäävä yhtiö Irlanti 100 100
Tecnotree Sistemas de Telecommunicacao Ltda Myyntiyhtiö Brasilia 100 100
Tecnotree Argentina SRL Myyntiyhtiö Argentiina 100 100
Tecnotree (M) Sdn Bhd Myyntiyhtiö Malesia 100 100
Tecnotree Nigeria Ltd Myyntiyhtiö Nigeria 100 100
Tecnotree France SARL Myyntiyhtiö Ranska 100 100
Lifetree Cyberworks Pvt. Ltd Holdingyhtiö Intia 100 100
Tecnotree Convergence Ltd Tuotekehitys ja -hallinta, sekä myyntiyhtiö Intia 99,83 99,83
Dehrekat Zindagi LLC Palvelu- ja myyntiyhtiö Iran 100,00 100,00
Lifetree Convergence Pty Ltd Lepäävä yhtiö Etelä-Afrikka 99,83 99,83
Lifetree Convergence (Nigeria) Ltd Lepäävä yhtiö Nigeria 94,84 94,84
LIFETREE RWANDA Limited Myyntiyhtiö Ruanda 100 100


Emoyhtiöllä on sivuliikkeitä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Perussa.