17. Pakolliset varaukset

1 000 € 2019 2018Muut pakolliset varaukset
315
Pakolliset varaukset yhteensä
315Vuonna 2019 ei ollut muita pakollisia varauksia. Pakolliset varaukset vuonna 2018 sisälsivät 315 tuhannen euron varauksen johtuen henkilöstövähennyksistä Suomessa.