13. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2019 2018Vuokratakuut 46 29
Muut pitkäaikaiset saamiset 212 16
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 258 45