3. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2019 2018Vuokratuotot 26 84
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista* 1 415
Muut tuottoerät 206 2
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 1 647 86*Tecnotree myi ensimmäisellä vuosineljänneksellä omistamansa kiinteistön Espoossa 2,4 miljoonalla eurolla ja kirjasi kaupasta 1,4 miljoonan euron myyntivoiton. Kaupasta saadut rahat lyhensivät velkasaneerauksen maksuohjelman mukaisesti korollisia lainoja.