16. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2019 2018Aineet ja tarvikkeet
126
Vaihto-omaisuus yhteensä
126Päättyneellä tilikaudella kirjattiin varaston muutosta -126 tuhatta euroa (-335).