3. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2019 2018Ostot tilikauden aikana -663 -948
Varastojen muutos 303 -335
Aineet, tavarat, tarvikkeet -361 -1 282Ulkopuoliset palvelut -344 -44
Materiaalit ja palvelut yhteensä -705 -1 327