Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut2019 2018 2017 2016 2015Konsernin tuloslaskelma
Liikevaihto, M€ 47,0 41,9 55,1 60,1 76,5

muutos % 12,2 -23,9 -8,3 -21,4 3,4
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 13,0 5,9 9,8 1,2 12,0

% liikevaihdosta 27,6 14,0 17,8 2,1 15,7
Liiketulos, M€ 14,4 5,3 -8,0 -10,1 11,7

% liikevaihdosta 30,6 12,6 -14,5 -16,8 15,2
Tulos ennen veroja, M€ 11,8 4,4 -10,5 -5,6 7,8

% liikevaihdosta 25,0 10,6 -19,1 -9,4 10,2
Oikaistu tilikauden tulos ² 6,3 0,1 2,3 -4,2 0,6

% liikevaihdosta 13,4 0,2 4,1 -7,0 0,7
Tilikauden tulos, M€ 7,7 -0,5 -15,5 -6,3 0,2

% liikevaihdosta 16,4 -1,2 -28,1 -10,5 0,3Konsernin tase
Pitkäaikaiset varat, M€ 6,8 3,0 3,6 22,4 23,7
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus, M€ 0,0 0,1 0,5 0,9 0,5

Myynti- ja muut saamiset, M€ 26,7 21,3 25,5 33,0 43,9

Sijoitukset ja rahavarat, M€ 3,4 4,2 2,3 3,5 6,4
Oma pääoma, M€ 3,6 -6,5 -6,1 10,7 17,8
Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma, M€ 21,8 18,3 24,2 32,8 2,2

Lyhytaikainen vieras pääoma, M€ 11,5 16,7 13,7 16,3 54,6

Laskennallinen verovelka, M€
Taseen loppusumma, M€ 36,8 28,6 31,8 59,8 74,6Taloudelliset tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), %


-43,9 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 105,4 54,0
-7,6 24,7
Omavaraisuusaste, % 9,9 -22,8 -19,1 17,9 23,9
Nettovelkaantumisaste, % 292,2

195,6 145,2
Investoinnit, M€ 3,4 0,0 0,2 0,3 1,2

% liikevaihdosta 7,1 0,0 0,5 0,5 1,9
Tuotekehittämismenot, M€ 3,3 5,3 6,0 6,5 13,0

% liikevaihdosta 7,0 12,5 10,8 10,8 21,6

% kokonaiskuluista (liiketulokseen sisältyvät) 9,6 8,3 9,4 9,2 20,0
Tilauskanta, M€ 25,5 21,1 26,2 24,9 26,8
Henkilöstö keskimäärin 554 604 727 895 950
Henkilöstö kauden lopussa 600 543 666 818 9342019 2018 2017 2016 2015Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos, € (laimentamaton) 0,03 0,00 -0,13 -0,05 0,00
Osakekohtainen tulos, € (laimennusvaikutuksella oikaistu) 0,03 0,00 -0,13 -0,05 0,00
Osakekohtainen oma pääoma, € 0,01 -0,04 -0,05 0,09 0,14
Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl 247 628 175 183 122 628 122 628 122 628
Osakemäärä keskimäärin tilikaudella, 1000 kpl 235 295 136 559 122 628 122 628 122 628
Omien osakkeiden määrä kauden alussa, 1000 kpl 0 0 0 0 0
Omien osakkeiden luovutus, 1000 kpl 0 0 0 0 0
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa, 1000 kpl 0 0 0 0 0
Osakkeen kurssikehitys, €

Keskikurssi 0,09 0,07 0,09 0,11 0,11

Alin 0,05 0,04 0,07 0,09 0,07

Ylin 0,24 0,11 0,13 0,17 0,20
Osakkeen kurssi vuoden lopussa, € 0,17 0,05 0,07 0,10 0,10
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, M€ 42,1 8,1 8,6 12,2 12,5
Osakevaihto, milj. kpl 18,3 48,2 63,3 29,7 69,1
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 7,4 28,0 51,6 24,3 56,4
Osakevaihto, M€ 2,1 4,3 5,5 3,5 7,5
Osakekohtainen osinko, € ³
Osinko/tulos, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Hinta/voittosuhde, (P/E) 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

² Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja


³ Hallitus on ehdottanut, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Päättyneiltä tilikausilta 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 ei myöskään jaettu osinkoa.