18. Sijoitukset ja rahavarat

1 000 € 2019 2018Käteinen raha ja pankkitilit 3 381 4 158
Rahavarat yhteensä 3 381 4 158