1. Liikevaihto

1 000 € 2019 2018Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 24 672 15 854
Aasia ja Tyynenmeren alue 458 313
Amerikka 10 015 11 219
Liikevaihto yhteensä 35 146 27 386Liikevaihdon jakauma tulolajeittain
Ylläpitopalvelutoimitukset 12 225 16 770
Tavara- ja palvelutoimitukset, ulkoinen myynti 7 225 5 783
Tavara- ja palvelutoimitukset, konsernin sisäinen myynti 15 584 4 779
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot liittyen ulkoiseen myyntiin 112 54
Liikevaihto yhteensä 35 146 27 386Tilauskanta liittyen ylläpitopalvelusopimuksiin 947 2 828
Tilauskanta liittyen tavara- ja palvelutoimitussopimuksiin 6 807 2 967
Tilauskanta yhteensä 7 755 5 795