26. Vakuudet ja vastuusitoumukset, ehdolliset velat

1 000 € 2019 2018Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset
4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Yhteensä 45 336 49 736Muut vastuut
Intian riidanalaiset tuloverovelat 1 756 1 759
Yhteensä 1 756 1 759