Hallituksen valtuudet

Hallituksella on kaksi voimassa olevaa valtuutusta.

Tecnotree Oyj:n 15.5.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus.

1) Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 900.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän valtuutuksen.

Hallitus ei ole käyttänyt tätä valtuutusta tilikauden aikana.

2) Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.5.2018 myöntämän antivaltuutuksen.

Hallitus on käyttänyt tätä valtuutusta 31.10.2019 seuraavasti:

Kannustinjärjestelmään liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi Tecnotreen hallitus on päättänyt [14.5] miljoonan osakkeen maksuttomasta osakeannista Tecnotree Oyj:lle. Antipäätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen (yleinen valtuutus).

Tunnustuksena viime vuosien aikana ilman korotuksia ja bonuspalkkioita tehdystä hyvästä työstä ja toimitusjohtajan ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten intressien yhdenmukaistamiseksi Tecnotree Oyj:n hallitus on päättänyt 12.500.000 osakkeen suunnatusta osakeannista toimitusjohtajalle.