25. Muut vuokrasopimukset

1 000 € 2019 2018Konserni vuokralleottajana


Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:


Muut vuokrasopimukset


Yhden vuoden kuluessa 310 578
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 407 459
Yhteensä 718 1 037Konserni on vuokrannut toimistotiloja, toimistolaitteita ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 382 tuhatta euroa (1 071).