Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

25.2.2020 Yhtiö tiedotti, että MTN Group valitsee Tecnotreen strategiseksi kumppanikseen Lähi-idän ja Afrikan toimintojensa digitaaliseen muutokseen

27.2.2020 Yhtiö tiedotti, että yhteensä 14 500 000 uutta osaketta ("Uudet osakkeet"), jotka Tecnotree Oyj ("Yhtiö") antoi Yhtiölle itselleen vastikkeetta, on merkitty kaupparekisteriin 27.2.2020. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen 262 128 428 osaketta, joista 14 500 000 osaketta on Yhtiön hallussa.

11.3.2020 Yhtiö tiedotti, että Yhteensä 12 500 000 uutta osaketta ("Uudet osakkeet"), jotka Tecnotree Oyj ("Yhtiö") antoi suunnatulla annilla Yhtiön toimitusjohtajalle maksua vastan, on merkitty kaupparekisteriin 11.3.2020. Osakkeiden merkintähinta yhteensä 125 000 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun pääoman rahastoon. Merkityillä uusilla osakkeilla on täydet osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkinnästä lähtien.Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen on 274 628 428 osaketta.

11.3.2020 Yhtiö tiedotti, että Tecnotree Oyj:n hallitus on 27.2.2020 päättänyt, 15.5.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamalla valtuutuksella, suunnatusta maksuttomasta osakeannista avainhenkilöstölle suunnatun kannustin-järjestelmän toteuttamiseksi. Osakeannissa on 11.3.2020 luovutettu 1 740 832 yhtiön hallussa olevaa Tecnotree Oyj:n osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 31.10.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa. Osakkeiden siirron jälkeen Tecnotree Oyj:llä on hallussaan 12 759 168 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

19.3.2020 Yhtiö tiedotti, että Viking Acquisition Corporation on jättänyt Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa se vaatii, että käräjäoikeus julistaisi mitättömiksi eräät Tecnotreen hallituksen vuosina 2018 ja 2019 tekemät päätökset, joilla Tecnotreen hallitus on hyväksynyt Fitzroy Investments Limitedin ja Luminos Sun Holding Limitedin aikaisemmin tiedotettuja sijoituksia Tecnotreehen. Viking Acquisition Corporation vaatii myös vahingonkorvauksia Tecnotreen nykyisiltä ja eräiltä entisiltä hallituksen jäseniltä.

Tecnotree uskoo vakaasti, että vaatimukset ovat perusteettomia ja tulee ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vaatimusten vastustamiseksi. Tecnotree on myös vastaanottanut ei-sitovan tarjouksen Viking Acquisition Corporationilta Tecnotreen eräiden liiketoimintojen ostamiseksi. Tecnotreen hallitus on hylännyt tarjouksen, koska tarjous ei ole yhtiön strategian, eikä Tecnotreen tai sen osakkeenomistajien edun mukainen.